Os. Rzeczypospolitej 6, 61-397 Poznań
Tel: +48 61 875 08 88 | Fax: +48 61 875 01 36

Leczenie biologiczne w ramach badań klinicznych:

Co to są badania kliniczne?

Badania kliniczne są to badania naukowe nad stosowanymi lub nowymi lekami. Mają one na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kuracji i znalezienie najlepszej metody terapii chorych. Każdego roku na całym świecie w takich badaniach uczestniczą setki tysięcy  pacjentów. Zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego wydają niezależne instytucje: Komisja Bioetyczna, Minister Zdrowia, dodatkowo badanie jest rejestrowane w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Instytucje te stale nadzorują badania kliniczne, czuwając nad ich prawidłowym przebiegiem.

Co mogę zyskać decydując się na udział w badaniu klinicznym?

 • Darmowy dostęp do nowoczesnych metod leczenia,
 • bezpłatną i profesjonalną opiekę medyczną,
 • będziesz miał wykonany szereg badań krwi, a lekarz zapozna cię z jego wynikami,
 • masz szansę na alternatywną metodę dotychczasowego leczenia,
 • osobiście przyczynisz się do postępu naukowego w dziedzinie medycyny,
 • możliwa całkowita lub częściowa refundacja kosztów dojazdu do ośrodka.

Jakie jest ryzyko związane z udziałem w badaniu klinicznym?

 • Możliwe efekty uboczne (o których zostaną Państwo poinformowani przed wzięciem udziału w badaniu),
 • Udział w badaniu klinicznym nie gwarantuje iż chory będzie otrzymywał badany lek. Istnieje możliwość otrzymywania placebo, co ma na celu jak najbardziej obiektywną ocenę działania leku,
 • Leczenie dla konkretnego pacjenta może okazać się nieskuteczne,
 • Należy poświęcić czas na wizyty, które odbywają się z różną częstotliwością,
 • Trzeba pamiętać i stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego badanie kliniczne np. regularnie zażywać tabletki.

Czy każdy może być uczestnikiem badania klinicznego?

Nie, żeby zakwalifikować się do konkretnego badania klinicznego należy spełniać szereg warunków. Selekcja pacjentów odbywa się m in. na podstawie wywiadu medycznego, badań fizykalnych i analizy wyników badań laboratoryjnych.

Jak długo trwa udział w badaniu klinicznym?

Okres udziału w badaniu jest zróżnicowany. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Do ośrodka na wizyty należy zgłaszać się zgodnie z harmonogramem (co kilka dni, tygodni lub miesięcy). Czas jaki należy zarezerwować na jednorazową wizytę w ośrodku to około 1-3h.

Czy udział w badaniu klinicznym jest płatny?

Udział w badaniu klinicznym jest całkowicie darmowy. Co więcej pacjent może otrzymać całkowity lub częściowy zwrot uzasadnionych kosztów dojazdu.

Czy mogę przerwać udział w badaniu w każdej chwili?

W każdej chwili pacjent ma prawo zrezygnować z udziału w badaniu klinicznym z dowolnego powodu. Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami. Decyzję o wycofaniu pacjenta z badania może podjąć także lekarz prowadzący badanie kliniczne, jeżeli zaobserwuje brak poprawy stanu zdrowia lub nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych.