Os. Rzeczypospolitej 6, 61-397 Poznań
Tel: +48 61 875 08 88 | Fax: +48 61 875 01 36

Profesor dr hab. med. Paweł Hrycaj w 1989 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. Posiada specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych oraz specjalizację z reumatologii i immunologii klinicznej. W 2014 otrzymał z rąk prezydenta Polski tytuł profesora. Profesor Paweł Hrycaj posiada bogate doświadczenie naukowe, jest autorem wielu znaczących i nowatorskich prac w dziedzinie immunologii i reumatologii. Jako członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego wielokrotnie prowadził wykłady. Piastuje stanowisko kierownika Zakładu Reumatologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także ordynatora Oddziału Reumatologii SPZOZ Szpitala im. Teodora Dunina w Kościanie. Od 2010 prowadzi ośrodek badań klinicznych w Poznaniu. Profesor Hrycaj jest Głównym Badaczem, czyli osobą nadzorującą cały zespół. Do każdego pacjenta podchodzi z troską i uwagą, stawiając dobro i zdrowie chorego na pierwszym miejscu.

profesor